Genealogie, een zoektocht naar je voorouders.

Omdat ik altijd al was geïnteresseerd in geschiedenis vroeg me af,  waar komt mijn familienaam, die je altijd moet spellen, vandaan?  Zijn er misschien nog anderen met dezelfde familienaam Coolegem die geen familie zijn ?.
Ik begon mijn zoektocht meer dan vijftig jaar geleden in ’s-Hertogenbosch, de geboorteplaats van mijn ouders. In een grote kamer in het stadhuis aan de Markt werkten ambtenaren. Ik kreeg een plaats aan een grote tafel, de ingebonden rode boeken met de akten van doop, huwelijk en begraven onder handbereik en het aanbod van een kop koffie.
In die tijd was er nog weinig belangstelling voor genealogie.

De eerste Coolegem, die in het archief van den Bosch voorkwam, was in 1815 geboren in Hontenisse in Zeeuws-Vlaanderen en, na vijf jaar dienstplicht als soldaat, zwaaide hij hier af in 1840.

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Na een aantal jaren ging ik verder zoeken naar Coolegems in Zeeuws-Vlaanderen, eerst in het archief van  Hulst, later in het archief  van Middelburg. Hier zag ik dat enkele families Coolegem  aan het einde van de 16e eeuw vanuit Vlaanderen neergestreken waren in Hontenisse, dicht bij de Schelde. Het waren arme keuterboertjes, die waarschijnlijk ook werkten aan de aanleg en onderhoud  van de bedijkingen. Deze families waren afkomstig uit Oost-Vlaanderen.

De oudste naamdrager is Arnoldus de Colengem, afkomstig uit Mariakerke, een dorp dat nu een deel van Gent is. Daar is nu nog een Kolegemstraat en Kolegemplein. Hij was, volgens akten van de Sint Baafs in Gent, rond 1220 leenman van de Sint Baafs Abdij. Het aannemen van een familienaam gebeurde in Gent al tussen 1000 en 1300.Daarna volgen voor de genealoog enkele donkere eeuwen.

Het is erg leuk om in de verschillende archieven in het land na te gaan waar de mensen vroeger mee bezig waren. Leden van mijn familie  zijn met de aanleg van de spoorwegen in de 19de eeuw vanuit Utrecht mee verhuisd naar het zuiden. Anderen werden later stoker of machinist bij de spoorwegen.

Vaak hebben wij in vakantieperioden wat tijd besteed om te gaan zoeken in archieven in Gent, Den Haag, Haarlem enz. waar we soms heel vermakelijke, maar ook schrijnende dingen tegenkwamen.

Als ik nu op de computer “afbeeldingen Coolegem” intik, komen er tientallen foto’s tevoorschijn, van mensen verspreid over heel Nederland. Waren in het verleden de Coolegems vaak werkzaam in de metaal, tegenwoordig hebben ze een veel gevarieerdere ontwikkeling doorgemaakt.

Tot zover een gedeeltelijke uiteenzetting van mijn stamboom.

 

Hoe zet ik een stamboom op?

Moesten we in het verleden op zoek gaan naar de boeken met akten over geboorte/doop/ huwelijken en overlijden, tegenwoordig kun je ook thuis heel veel digitaal bekijken.
Als je zelf een onderzoek wilt beginnen, ga je naar www.cbg.nl/kennis/stappenplan
Je krijgt dan een uitgebreide handleiding  van het Centrum voor Geschiedenis in Den Haag. Met die handleiding krijg je  genoeg  aanwijzingen om aan de slag te gaan.

Wanneer je bezig bent dan blijven er vragen. De genealogieclub van PVGE Veldhoven kan dan een hulp zijn. Zie hiervoor: https://veldhoven.pvge.nl/clubs-veldhoven/genealogie

De leden van de Genealogieclub hebben als gezamenlijk doel plezier beleven aan hun hobby: het uitpluizen van een stamboom. Uitwisselen van kennis en ervaring is daarbij het uitgangspunt.

De deelname staat open voor leden van PVGE die zich bezig willen (gaan) houden met genealogie en bereid zijn om hun kennis en vragen te delen.

De groep, die momenteel circa. 35 leden heeft, bestaat uit personen met zeer uiteenlopende kennis en ervaring; van “lijkt me leuk om te gaan doen” tot “al 45 jaar bezig.

Is uw belangstelling gewekt, neem dan contact op met de secretaris van de genealogieclub Johan van Hassel (johan.van.hassel@gmail.com) of kom een keer vrijblijvend langs tijdens een bijeenkomst. De maandelijkse bijeenkomst van deze club is op de tweede donderdag van de maand, in het Patronaat in Zeelst. Door de Coronamaatregelen zijn die voorlopig uitgesteld.

Wanneer je b.v. een goed genealogieprogramma zoekt om de gegevens die je gevonden hebt vast te leggen is er een uitgebreid, gratis programma ALDFAER.

De secretaris van de genealogieclub PVGE heeft  cursussen gegeven om dit programma uit te leggen.