Trekking van het zesde getal t.b.v. onze clubkas

Trekking:
elke zaterdagavond

Kosten:    
€ 24,00 per jaar per meespelend lotnummer

Inlichtingen:

Hans van Hak 040-253 78 43
Henk Willems   040-253 91 08

Wij spelen wekelijks voor het zesde getal (balletje) dat valt bij de Lotto-trekking. Dat getal krijgt de prijs. Let op!!! De laatste zaterdag van de maand zijn er twee trekkingen achter elkaar! Het winnende getal is dan het zesde getal van de eerste trekking.

Er zijn 52 trekkingen per jaar en u speelt met een vast nummer. Keuze uit de nummers 1 t/m 45. U kunt met meerdere (vaste) nummers meespelen! Het jaarlijkse deelnamebedrag wordt in januari middels automatische incasso geïnd. De uitslag van de wekelijkse lottotrekking wordt gepubliceerd op www.lotto.nederlandseloterij.nl. Of tetetekst pagina 555

Het winnende nummer ontvangt € 11,50 contant, bezorgd door de bode.
Wilt u als lid van Seniorenvereniging KBO Zeelst meedoen neem dan contact op met een van bovenstaande personen.