“De Rustverstoorder”

De Rustverstoorder is het informatieblad van Seniorenvereniging KBO Zeelst.
Het blad wordt als papieren uitgave, iedere twee maanden, aan alle leden verspreid.
U vindt hierin onder andere; bestuursinformatie, activiteiten, verjaardagen en ondersteunende informatie.

Bekijk hier de laatste versie, juni – juli 2023.

Kopij aanleveren: fd.kooistra2812@gmail.com

Onderstaand vindt u het archief van het informatieblad De Rustverstoorder.