“De Rustverstoorder”

De Rustverstoorder is het informatieblad van Seniorenvereniging KBO Zeelst.
Het blad wordt als papieren uitgave, iedere twee maanden, aan alle leden verspreid.
U vindt hierin onder andere; bestuursinformatie, activiteiten, verjaardagen en ondersteunende informatie.
Rechts ziet u de laatste versie.

Kopij aanleveren: m.hurkx@outlook.com 

Onderstaand vindt u het archief van het informatieblad De Rustverstoorder.