Onze Missie en Doelstellingen

De Seniorenvereniging KBO Zeelst wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van het welzijn van senioren in Zeelst. Daarbij wordt gestreefd naar een volwaardige deelname van senioren aan onze samenleving.

Om onze doelstelling te realiseren richten we ons op 3 pijlers:

 1. Ontmoeten en verbinden
  De seniorenvereniging is primair een gezelligheidsvereniging gericht op ontmoeting en ontspanning. Daarvoor worden diverse activiteiten en excursies aangeboden. Iedereen van 55 jaar of ouder, die graag (nieuwe) mensen ontmoet en samen actief wil zijn, is van harte welkom.
 1. Ondersteunen en informeren
  Als seniorenvereniging staan we midden in de lokale samenleving. Mensen kennen elkaar en letten op elkaar waar nodig. Mensen die ziek of hulpbehoevend zijn, worden bezocht en waar mogelijk geholpen. Specifieke ondersteuning wordt geboden via ouderenadviseurs en een WMO-cliëntondersteuning. Voor specifieke ondersteuning kan een beroep gedaan worden op KBO Brabant. Via het verenigingsblad De Rustverstoorder worden de leden geïnformeerd over uiteenlopende onderwerpen, daarnaast zijn er regelmatig themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over gezondheid, verkeer en veiligheid.
 1. Opkomen voor de belangen van senioren in Veldhoven
  In KBO Kring verband wordt opgekomen voor de belangen van senioren in Veldhoven. De seniorenvereniging is vertegenwoordigd in de Seniorenraad Veldhoven en wordt nauw samengewerkt met de gemeente Veldhoven en andere organisaties zoals SWOVE en Cordaad.
  Op provinciaal en landelijk niveau worden de belangen van senioren behartigd door KBO Brabant.

De seniorenvereniging KBO-Zeelst is aangesloten bij de koepelvereniging KBO Brabant, voor meer informatie zie de website: www.kbo-brabant.nl

Op gemeentelijk niveau wordt samengewerkt met andere KBO afdelingen in de KBO Kring Veldhoven, voor meer informatie zie: www.kbo-kringveldhoven.nl

Onze Kernwaarden

Als seniorenvereniging hebben we drie kernwaarden gedefinieerd, die ons handelen bepalen. Het zijn de drijfveren, waaruit we onze doelstellingen willen realiseren.

De kernwaarden zijn:

 

 • Vanuit het geloof in naastenliefde voelen we ons verantwoordelijk voor elkaar
 • Vanuit solidariteit – het gevoel door saamhorigheid met elkaar verbonden te zijn – willen we elkaar ondersteunen
 • Vanuit respect willen we omzien naar elkaar en rekening houden met elkaar; we respecteren elkaar zonder onderscheid in ras, geloof of levensovertuiging
Bestuur

De drie hoofddoelstellingen van onze seniorenvereniging zijn vertaald naar specifieke bestuursfuncties:

Daarnaast zijn er een viertal ondersteunende staffuncties gedefinieerd.

Schematisch ziet de bestuursstructuur er als volgt uit:

Werkgroepen

Het bestuur wordt ondersteund door een drietal werkgroepen: