Dag
 Activiteit
 Locatie
 Tijd
 Contactpersoon
 Maandag  Koersbal  ’t Patronaat  13.30 – 16.00 uur  Kees van der Aa  06-51 10 80 56
 Maandag  Biljarten  ’t Patronaat  13.30 – 16.00 uur  Leo Loijen 06-81 19 58 02
 Dinsdag  Handwerken  ’t Patronaat  14.00 – 16.00 uur  Corry Coolegem  040-253 15 53
 Ceciel Bakkers 040-253 78 81
 2e Dinsdag vd maand  Midgetgolf Speeltuin Kabouterdorp
aan de Broekweg
 10.00 uur  Cees van Hout 06-12 64 55 02
 n.b. Eigen bijdrage € 2,50 (incl. koffie/thee)
 Woensdag  Fietsen  Vertrek: ’t Patronaat Zeelst  09.30 uur  Kees van der Aa 06- 51 10 80 56
 Martien Spiegels 06-53 65 38 20
 Donderdag  Jeu de Boulen  Huize Sele (Tuin)   10.00 – 12.00 uur  Harry Bakkers 040-253 78 81 
 Jos van Delft 040 254 24 16
 Vrijdag  Wandelen    Vertrek op wisselende  locaties  09.00 uur  Henk Looijmans 06 30 86 40 75
 Ad Schoofs 06 11 58 22 90
 E-mail: Wandelenkbozeelst@gmail.com
 Vrijdag  Fietsen  (Half april tot half oktober)  Vertrek: Willibrorduskerk Zeelst  13.30 – 17.00 uur  Henk Willems, 040 253 91 08
 Vrijdag  Spelletjes  ’t Patronaat  13.30 – 16.00 uur  Corrie Bakermans 040-253 42 86
 Vrijdag  Biljarten  ’t Patronaat  13.30 – 16.00 uur  Leo Loijen 06-81 19 58 02
 Zaterdag  Trekking het zesde getal  Teletekst pagina 555  21.00 uur  Hans van Hak 040 253 78 43 
 Henk Willems 040-253 91 08