Dag
 Activiteit
 Locatie
 Tijd
 Contactpersoon
 Maandag  Koersbal  ’t Patronaat  13.30 – 16.00 uur  Kees van der Aa  06-51 10 80 56
 Dinsdag  Handwerken  ’t Patronaat  14.00 – 16.00 uur  Corry Coolegem  040-253 15 53
 Ceciel Bakkers 040-253 78 81
 2e Dinsdag vd maand  Midgetgolf Speeltuin Kabouterdorp
aan de Broekweg
 10.00 uur  Cees van Hout 06-12 64 55 02
 n.b. Eigen bijdrage € 2,50 (incl. koffie/thee)
 Woensdag  Fietsen  Vertrek: ’t Patronaat Zeelst  09.30 uur  Kees van der Aa 06- 51 10 80 56
 Martien Spiegels 06-53 65 38 20
 Donderdag  Jeu de Boulen  Huize Sele (Tuin)   10.00 – 12.00 uur  Harry Bakkers 040-253 78 81 
 Jos van Delft 040 254 24 16
 Vrijdag  Wandelen    Vertrek op wisselende  locaties  09.15 uur  Ad Schoofs, 040 253 00 57
 E-mail: Wandelenkbozeelst@gmail.com
 Vrijdag  Fietsen  (Half april tot half oktober)  Vertrek: Willibrorduskerk Zeelst  13.30 – 17.00 uur  Henk Willems, 040 253 91 08
 Vrijdag  Spelletjes  ’t Patronaat  13.30 – 16.00 uur  Corrie Bakermans 040-253 42 86
 Vrijdag  Biljarten  ’t Patronaat  14.00 – 16.00 uur  Leo Loijen 06-81 19 58 02
 Zaterdag  Trekking het zesde getal  Teletekst pagina 555  21.00 uur  Hans van Hak 040 253 78 43 
 Henk Willems 040-253 91 08