In 1963 vierde de “Rooms Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden” haar 10-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan werd een bescheiden feestgids uitgegeven. Dit boekje kunt u hier bekijken.