Al ruim 50 jaar ‘thuis’ in Zeelst

Nell ziet tijdens het oorlogsjaar 1941 op de Eckartseweg in Eind-hoven het levenslicht.

 Bernard wordt hemels-breed zo’n 30 kilometer in zuidelijke richting, in het oer Kempische dorpje Riethoven en toevallig in hetzelfde jaar geboren.

 We zijn nu maar liefst zo’n 81 jaar verder. Een leven lang.

En namens de Rustverstoorder gaan we op de koffie bij het echtpaar Nell en Bernard Geboers-van der Burgt in de Zeelster Severinuslaan.
Na hun trouwen in 1969 verhuizen ze daar naartoe. Ze hebben de stek, waarop ze zich van meet af aan thuis voelen, nooit meer verlaten.

Het gezin krijgt er drie kinderen: Eric, Arnold en Merian. 

Het gezin van kapper Geboers uit Riethoven, kent twaalf kinderen en daarvan is Bernhard de oudste zoon; hij heeft drie zusters boven hem. Bernard is gedurende zijn werkzame leven o.a. autoplaatwerker bij Latour, werkt daarna bij Kalin in Zeelst en tenslotte bij VETA taxi’s.

Lang is hij een gewaardeerd lid van de plaatselijke duivenvereniging ‘De Vredesduif’, die vanaf 2006 is opgegaan in ‘De Vredesbode’. Er vallen namen als Theo Kusters, Sjaak Sleddens en Marinus Vlemmix. 

De magie van het talloze malen zijn duiven – na een honderden kilometerslange vlucht – op de klep zien landen en begrippen als ‘de witpen’, of ‘dun urste getekende’, lijken echter langzamer-hand te komen uit een grijs verleden. Vanwege fysiek ongemak lukt het hem niet meer om zijn favoriete sport te beoefenen. Ook volleybalde Bernard nog bij de club van de straat, maar moest daar dus eveneens een punt achter zetten. Fijne contacten met de KBO Zeelst vlakbij om de hoek zijn er echter nog volop.    

Veel hobby’s

Vrouw Nell is dus een Eindhovense van geboorte. Het gezin van der Burgt kent zeven kinderen en daarvan is zij het oudste meisje. Als het onderwerp hobby’s ter sprake komt, dan volgt er een waterval aan informatie. Men kan Nell gerust beschrijven als een bezige bij. Fotograferen is bij deze veelzijdige vrouw één van haar hobby’s. Zingen eveneens (gemengd koor en dameskoor). Daarnaast maakte ze onder andere omslagen en tekeningen voor de parochiegidsen. En bekend zijn ook haar pentekeningen van de kerk, Sele, de Zeelster molen en jaren geleden de omslag van het KBO-blad. Maar dat ze tevens actief is in het bewerken van glas in lood (ramen e.d.) mag toch wel heel bijzonder heten.

Haar eigenlijke beroep is kleuterleidster. Het toeval wil dat ze haar twee stagejaren doorbrengt in Zeelst (1957-1959). In dat verband valt onvermijdelijk de naam van de onvergetelijke zuster Magdalena (zie foto). Vandaag de dag is Nell nog altijd vrijwilligster in het Zeelster patronaat. En ook dat geeft haar bijzondere voldoening.