Belevingstuin Zeelst

 

Ik ben Jos Simmer, namens de mede-tuinders Dave, Antony, Mieke , Henk en Frans, hierbij een stukje over “de belevingstuin” Zeelst.

De voormalige kloostertuin wordt al enkele tientallen jaren door diversen Zeelsternaren als particuliere moestuin gebruikt. Door ouderdom en overlijden van tuinders kwam er een stuk grond braak te liggen.

Het Wijkplatform Zeelst en RSZK hebben in 2015 het initiatief genomen om een belevingstuin op te starten met behulp van subsidies van het Nationaal Ouderenfonds en de Gemeente Veldhoven. De tuin hoort bij Ontmoetingscentrum Zeelst dat verder bestaat uit de recreatiezaal en de dagactiviteiten van complex Sele. De tuin is medio 2017 geopend, de opzet was een tuin met planten, groenten en kruiden niet alleen voor de bewoners van Sele , maar voor de hele wijk.

Toen Anja Willems de enthousiaste kartrekker in 2018 ging verhuizen en andere medetuinders afhaakten wegens tijdgebrek dreigde de ontmoetingstuin in verval te raken. In voorjaar 2019 hebben wij, zonder enige ervaring en zonder groene vingers, de tuinhandschoen opgepakt om verval te voorkomen en een herstart ingezet met de originele doelstelling van beleving – en ontmoetingstuin voor de wijk en biologisch tuinieren.

Wij hebben allemaal verschillende talenten en voorkeuren. De een kweekt   kruiden, de ander (vergeten) groenten of snijbloemen. Wij zijn gezamenlijk met verschillende dingen bezig in de belevingstuin met als doel de bewoners van Zeelst iets mee te laten beleven. Zoals het ontkiemen van zaden in de kweekkas, rupsen zien veranderen in mooie vlinders zoals de koninginnenpages in de vlinderkas. Het gehele stadium van groei en bloei van groenten en bloemen laten zien.  

Ons kernpunt is ontmoeting, daarvoor hebben we tafels, stoelen en parasols geplaatst en kunnen een warm drankje verzorgen. De ontmoeting is voornamelijk gericht op de ouderen in onze wijk. Wij zeggen kom in beweging en loop naar de tuin, ga het huis uit voor een praatje kom naar de tuin. Dit jaar starten we met een plukbloementuin. De bedoeling hiervan is dat bewoners, samen met ons, een boeketje voor thuis samenstellen.

Na drie jaar in “d’n hof “blijken we toch groene vingers te hebben en zijn we nog steeds enthousiast om nieuwe ideeën te bedenken in de belevingstuin.

Kom eens kijken in d’n hof dat geeft ons inspiratie  !!!

Jos Simmer