8 februari 2024

Vergoeding Lidmaatschap via VGZ

KBO-Brabant heeft een overeenkomt met zorgverzekeraar VGZ voor de KBO-leden die aanvullend verzekerd zijn. Naast korting op de aanvullende zorg- en tandverzekering en extra tegemoetkomingen, krijgen deze leden ook hun KBO-lidmaatschap vergoed tot maximaal € 25,-.

Zie deze link voor meer informatie en declaratieformulier.