Datum: donderdag 21 juli 2022
Plaats: t Patronaat
Tijd: van 14 uur tot ongeveer 16 uur
Aanmelden tot uiterlijk 15 juli via onderstaand inschrijfformulier

 

Het onderwerp ‘veiligheid’ kent veel facetten zoals inbraakpreventie, digitale veiligheid en verkeersveiligheid. Aan verkeersveiligheid gaan we in het najaar aandacht besteden en op 21 juli aan allerlei andere soorten veiligheid.

Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid van de gemeente Veldhoven, Maarten Olthuis, zal op 21 juli een inleiding geven over digitale veiligheid en
internetfraude. We krijgen allemaal wel eens verdachte en ‘rare’ mailtjes of huisbezoekjes waarbij geld of bankpasjes worden gevraagd. En soms trappen we daarin omdat het zo oprecht lijkt. Maarten zal ons uitleggen wanneer we wel of niet moeten reageren.

Na de pauze zal Anja Verberne, wijkagente voor Zeelst en De Polders, inbraakpreventie aan de orde stellen. Anja wil graag kennismaken met de
senioren zodat ze Zeelst en De Polders beter leert kennen.

Het lijkt een interessante middag te worden en we nodigen u daarvoor van harte uit.