Excursie Daf-museum en DAF-fabriek, 25 oktober 2019