Cursus Reanimatie

Datum: woensdag 27 januari, 24 februari en 22 maart
Tijd: van 14.00 tot 17.30 uur
Plaats: ‘t Patronaat
Eigen bijdrage: € 5,- , inclusief koffie/thee
Aanmelden: alléén via inschrijfformulier in de Rustverstoorder

Als er in gezinsverband, vriendenclub of bij groepsactiviteiten iemand onwel wordt, is het heel fijn dat je weet hoe je moet handelen. Daarom gaan we voor belangstellende leden een reanimatiecursus organiseren. Onder leiding van ons enthousiaste KBO lid Bob Groeneveld leren cursisten in 3,5 uur reanimeren en om te gaan met een AED. Bob is gekwalificeerd voor het geven van deze cursus.
Aan deze cursus kunnen 8 personen deelnemen. Voor de cursus van 22 maart kunnen zich nog nieuwe cursisten melden.

Voor het oefenmateriaal vragen we een eigen bijdrage van € 5,- per persoon. Graag contant te voldoen bij aanvang van de cursus.

U kunt zich aanmelden middels het inschrijvingsformulier achter in de RVS.

Voor meer informatie:

Werkgroep Educatie & Cultuur
Leo Loijen
E-mail: activiteitenkbozeelst@hotmail.com
Tel: 06-81 19 58 02

Mieke van Lisdonk
E-mail miekevanlisdonk@hotmail.com
Tel: 040-253 96 63