4 oktober 2023

Teken de Petitie

TEKEN DE PETITIE

In de ONS, die u de laatste keer in de brievenbus vond staat op bladzijde 19 een “bon” over het stemmen op 22 november. Hebt u deze al ingevuld en opgestuurd?

U kunt dit ook doen via internet: www.onsmagazine.nl/petitie