23 december 2022

Kerstgedachte

Onderstaand de kerstgedachte, voorgedragen door Lies van Asperdt-Cuijlits tijdens de kerstviering:

Vrede,

Als je in de kranten leest
Dat er een aanslag is geweest
Als je op de televisie hoort
Dat er mensen zijn vermoord
Als de wereldleiders samen zijn
Die niet zitten op één lijn
Als je van je vriend of buren
Geen enkel weerwoord kunt verduren
Als voor roddel, jaloezie en achterdocht
Naar een reden wordt gezocht
Dan weet ik niet zo heel goed raad
Als je met kerst over vrede praat
Wat betekend “vrede op aarde”
Heeft dat voor ons nog waarde?
Het wordt gezongen in het koor
Maar stelt het eigenlijk wel wat voor?
Wereldvrede begint in het klein
Waarvoor we zelf verantwoordelijk zijn
Als we naar die vrede streven
Geeft dat inhoud aan ons leven
Dan heb ik een welgemeende wens
Een vredige kerst aan ieder mens.