15 oktober 2020

Corona-update 14 oktober 2020

In verband met de coronamaatregelen worden alle activiteiten van Belangenvereniging van Senioren Zeelst voorlopig opgeschort.

Het Patronaat is vanaf 15 oktober gesloten. Dit betekent dat jullie elkaar niet meer kunnen ontmoeten tijdens de binnenactiviteiten zoals het koersballen, handwerken en het kaarten op vrijdag. Ook de wekelijkse buitenactiviteiten  het jeu de boules en wandelen gaat in verenigingsverband niet meer door. Buiten de vereniging om kan wel individueel of in groepjes van maximaal 4 personen  gewandeld worden. Wil je jeu de boules spelen dan kun je, op eigen initiatief en verantwoordelijkheid,  in de tuin van Sele terecht met maximaal 4 personen. Harry Bakkers (tel. 040 253 7881) heeft zich bereid verklaard om de baan in orde te maken.

De Algemene Ledenvergadering op 15 maart wordt in papieren vorm georganiseerd en zal per mail worden verzonden. Ook in de volgende Nieuwsflits zal daar aandacht aan worden besteed. Dit is uiteraard dan een verkorte/samenvattende versie. Het bloemschikken, tekenen, het draaien van films van toen, biljarten, de bijeenkomst voor nieuwe leden en andere geplande activiteiten stellen we uit tot de na de corona.

Deze tweede coronagolf betekent dat we elkaar minder zullen zien en we zullen de gezelligheid missen. Daarom vragen we of je een keer  met de deelnemers van jou activiteitengroepje kunt bellen want het is voor iedereen fijn als er belangstelling voor de ander wordt getoond.

Blijf gezond en veel sterkte.

Groeten,
Het bestuur:  Anny, Corry, Hans, Henry, Leo en Mieke.

PS,
Zie hier de “routekaart coronamaatregelen” van de Rijksoverheid